Информация за доставка - Multishop

Условия за рекламацияНашата политика на връщане:

За възстановяване на средствата от закупен продукт от нашия уебсайт, можете да се възползвате от право на връщане в 14-дневен срок, запазвайки търговския вид, оригиналната опаковка и фабричното софтуерно състояние.

Моля, добавете и копие от документа даден ви от куриерската компания при доставката на продукта. Както и пояснение какво желаете: подмяна на продукта или възстановяване на паричната стойност.

Бихме искали да знаем каква е причината за връщането на продукта, с цел да подобрим качеството на предлаганите от нас продукти и услуги.

Ако продукта се връща поради грешка породена от наша страна – изпращане на грешен модел, грешно представено описание в уебсайта или дефект, ние ще го заменим безплатно. В противен случай транспортните разходи за връщане са за сметка на клиента.

Имайте предвид, че поръчковите персонализирани и пригодени за конкретна цел продукти не могат да бъдат върнати или разменени, с изключение на случаите при фабричен дефект.

Законови разпоредби:

Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока.

Информация относно упражняване правото на отказ от договора (Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП) Стандартни указания за отказ: I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител - по електронна поща, съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа. Ако се откажете договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването на дължимата парична сума по банков път (след инспекция на върнатата стока и приложените към нея документи); във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас; Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество и характеристики.

Потребителят има право на рекламация съобразно закона. При упражняване на правото на рекламация потребителят представя касова бележка и/или, фактура /ако има издадена такава/. При неизпълнение на тези изисквания доставчикът не е задължен да удовлетвори рекламацията на потребителя.

Потребителят се задължава да положи усилие за опазване на стоката до връщането ѝ на доставчика, както и да не нарушава целостта на поставените от доставчика върху нея или опаковката стикери, етикети и други. При неизпълнение на тези задължения доставчикът може да откаже да възстанови платената сума от потребителя.

Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. Потребителят поема разходите за връщането на Стоката и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането.

При връщане или рекламация на стоката потребителят следва да изпрати същата обратно на доставчика.

Онлайн решаване на спорове:

Съгласно ЗЗП, чл. 181н и Регламент (ЕС) 534/2013, при възникнал спор потребителят има възможност да поиска съдействие за разрешаване на спора чрез интерактивната платформа, достъпна на всички езици на ЕС.

Ние гарантираме 100% за качеството на нашите продукти, това е нашият ангажимент за перфектната услуга към клиентите ни.

Условия за рекламация

Нашата политика на връщане:

За възстановяване на средствата от закупен продукт от нашия уебсайт, можете да се възползвате от право на връщане в 14-дневен срок, запазвайки търговския вид, оригиналната опаковка и фабричното софтуерно състояние.

Моля, добавете и копие от документа даден ви от куриерската компания при доставката на продукта. Както и пояснение какво желаете: подмяна на продукта или възстановяване на паричната стойност.

Бихме искали да знаем каква е причината за връщането на продукта, с цел да подобрим качеството на предлаганите от нас продукти и услуги.

Ако продукта се връща поради грешка породена от наша страна – изпращане на грешен модел, грешно представено описание в уебсайта или дефект, ние ще го заменим безплатно. В противен случай транспортните разходи за връщане са за сметка на клиента.

Имайте предвид, че поръчковите персонализирани и пригодени за конкретна цел продукти не могат да бъдат върнати или разменени, с изключение на случаите при фабричен дефект.

Законови разпоредби:

Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока.

Информация относно упражняване правото на отказ от договора (Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП) Стандартни указания за отказ: I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител - по електронна поща, съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа. Ако се откажете договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването на дължимата парична сума по банков път (след инспекция на върнатата стока и приложените към нея документи); във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас; Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество и характеристики.

Потребителят има право на рекламация съобразно закона. При упражняване на правото на рекламация потребителят представя касова бележка и/или, фактура /ако има издадена такава/. При неизпълнение на тези изисквания доставчикът не е задължен да удовлетвори рекламацията на потребителя.

Потребителят се задължава да положи усилие за опазване на стоката до връщането ѝ на доставчика, както и да не нарушава целостта на поставените от доставчика върху нея или опаковката стикери, етикети и други. При неизпълнение на тези задължения доставчикът може да откаже да възстанови платената сума от потребителя.

Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. Потребителят поема разходите за връщането на Стоката и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането.

При връщане или рекламация на стоката потребителят следва да изпрати същата обратно на доставчика.

Онлайн решаване на спорове:

Съгласно ЗЗП, чл. 181н и Регламент (ЕС) 534/2013, при възникнал спор потребителят има възможност да поиска съдействие за разрешаване на спора чрез интерактивната платформа, достъпна на всички езици на ЕС.

Ние гарантираме 100% за качеството на нашите продукти, това е нашият ангажимент за перфектната услуга към клиентите ни.